เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะระจีน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นางกาญจนา พัฒรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลโคกโคกโคเฒ่า ได้ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะระจีน นายปรีชา พรประสิทธิ์แสง เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม 14 ราย)ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

โครงการไทยนิยม จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 4 หมู่ 9 ต.บ้านโพธิ์

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลบ้านโพธิ์ ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 4 เวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset )

โครงการไทยนิยม จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 4 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวภัทราลี แสนอ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลไผ่ขวาง ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 4 เวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset )